Baurecht

1. Bekanntmachungen Goldberg

Download

 
Datei
1.Änderung B-Plan Nr. 1a-Gewerbegebiet - (1) Bekanntmachung Satzungsbeschluss (857.57 kB)
1.Änderung B-Plan Nr. 1a-Gewerbegebiet - (2) Begründung_Satzungsbeschluss (299.83 kB)
1.Änderung B-Plan Nr. 1a-Gewerbegebiet - (3) Planzeichnung Satzungsbeschluss (3324.18 kB)
1.Änderung B-Plan Nr. 1a-Gewerbegebiet - (4) Lärmgutachten 1. Änderung B-Plan 1a_Goldberg (2723.16 kB)